Report Button

Κόμβος Ενημέρωσης

Εταίροι

Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης & Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI)

Logo of the Cyprus Neuroscience & Technology Institute

Το CNTI είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε θέματα τεχνολογίας και νεολαίας για πάνω από μία δεκαετία. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή υλοποιεί το έργο "CyberEthics", το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το CNTI είναι ενεργό στον τομέα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο υλοποιώντας παράλληλα διάφορα έργα, όπως είναι το InetRisks – έργο το οποίο εξετάζει τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους, το Simsafety – παιχνίδι στον Σημασιολογικό Ιστό 3.0 (Web 3.0) στο οποίο γίνεται προσομοίωση διαδικτυακών κινδύνων σε περιβάλλον Δεύτερης Ζωής (Second Life) και το IDentifEYE – παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) το οποίο πραγματεύεται το ζήτημα των διαδικτυακών δεδομένων και των αναδυόμενων ταυτοτήτων. Επιπρόσθετα, το CNTI δραστηριοποιείται στο πεδίο της Έρευνας – Τεχνολογίας – Ανάπτυξης στον τομέα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, κυρίως με τη συμμετοχή του στο EU Kids Online Network. 

 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

PI LogoΤο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και συγκεκριμένα το Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας δραστηριοποιείται: α) στην παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), β) στην τεχνολογική υποστήριξη των υφιστάμενων έργων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, γ) στην ανάπτυξη και διάδοση οπτικοακουστικού υλικού, δ) στην προώθηση έργων που στοχεύουν στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εμπλέκεται έντονα στην προσπάθεια δημιουργίας Ασφαλούς Διαδικτύου, όχι μόνο μέσω της συμμετοχής του στο έργο "CyberEthics" αλλά αναπτύσσοντας επίσης αναλυτικά προγράμματα που στρέφονται προς αυτό τον σκοπό. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ και ασφάλειας στο Διαδίκτυο στα πλαίσια των οποίων, οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πώς να παραδίδουν υλικό που σχετίζεται με την ασφάλεια στις ΤΠΕ στους μαθητές τους. 

 

ΜΤΝ

MTN LOGO NEWH MTN είναι ένας από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παροχείς στην Κύπρο. Η εταιρεία έχει αναλάβει την εκπαίδευση μίας ομάδας ειδικών επιστημόνων με στόχο την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Οι στρατηγικές της MTN είναι ευθυγραμμισμένες με αυτές του CyberEthics. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, καθώς και καινοτόμες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα το πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Κύπρο. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, συνεισφέρει στην κοινωνία με προγράμματα στους τομείς του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της νεανικής επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, αλλά και καλλιεργώντας την εθελοντική δραστηριοποίηση των εργαζομένων της. Η ΜΤΝ είναι μία εταιρεία η οποία επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους με νέες, δραστικές και καινοτόμες ιδέες. Η ΜΤΝ θα αναλάβει τη Γραμμή Καταγγελιών και θα είναι υπεύθυνη για τη διάχυση του έργου.

 

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την Προστασία και Ευημερία των Παιδιών (ΠΣΕΠΕΠ)

pagkupria logo

Η ΠΣΕΠΕΠ  είναι ένας εθνικός φορέας που εργάζεται προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και υπερασπίζει τα παιδιά, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Η λειτουργία και θεσμοθέτηση της Κυπριακής Παιδοβουλής θεωρείται το σημαντικότερο, ίσως, έργο της ΠΣΕΠΕΠ αφού συμβάλλει τα μέγιστα στην εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Παιδιών στον τόπο μας, και ειδικότερα του Δικαιώματος στη Συμμετοχή. Η ΠΣΕΠΕΠ συντόνιζε τη Γραμμή Βοήθειας Ασφαλούς Διαδικτύου από το 2009 μέχρι το 2015 και εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου αυτού μέσω της Κυπριακής Παιδοβουλής. 

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (μη χρηματοδοτούμενος εταίρος)

ONEK ENGLΟ Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου δυνάμει του Νόμου 33(Ι)/94 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 1994. Στοχεύει στην προώθηση της προόδου και της ευημερίας για όλους τους νέους της Κύπρου, ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικής και φυλετικής καταγωγής. Παράλληλα, προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας. Οι ακόλουθοι τομείς πολιτικής συμπεριλαμβάνονται στις προτεραιότητες του Οργανισμού: Συμμετοχή, εθελοντισμός, αξιολόγηση της πολιτικής για τη νεολαία, ενημέρωση της νεολαίας, θετικός τρόπος ζωής, πρόληψη-εξαρτησιογόνες ουσίες, εκστρατείες, απασχόληση, επιχειρηματικότητα και διεθνής συνεργασία. Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική θέση που κατέχει στην κυπριακή κοινωνία, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα αναλάβει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των νέων, την εμπλοκή των γονέων και την προώθηση του έργου στο ευρύ κοινό.