Report Button

Κόμβος Ενημέρωσης

Νέα

ECDL και ψηφιακός αλφαβητισμός

Απονεμήθηκε στον Ζοζέ Μπαρόζο η 9.000.000στή Κάρτα Δεξιοτήτων ECDL


Σε ειδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο παρέλαβε, από το Ίδρυμα ECDL, την Κάρτα Δεξιοτήτων ECDL με αριθμό 9.000.000. Ο αριθμός συμβολίζει τόσο τη συμπλήρωση 9.000.000 υποψηφίων του προγράμματος ECDL παγκοσμίως, όσο και την ανάγκη για διατήρηση των επενδύσεων στις ψηφιακές δεξιότητες σε ψηλά επίπεδα στις ατζέντες των Κρατών Μελών για αύξηση της απασχολησιμότητας και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οικονομική κρίση και ψηφιακές δεξιότητες

Αποδεχόμενος την Κάρτα Δεξιοτήτων ECDL, o Πρόεδρος Μπαρόζο τόνισε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και αλφαβητισμός είναι απαραίτητα για τους Ευρωπαίους πολίτες και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περήφανη που βρισκόταν στην αφετηρία για το "μεγάλο έργο του προγράμματος ECDL" και την "καταπληκτική του πρόοδο" να πετύχει τα εννιά εκατομμύρια καρτών. O Πρόεδρος Μπαρόζο σημείωσε ότι "ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι μέρος των βασικών ικανοτήτων όπως το διάβασμα και η γραφή και ότι αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση πολλοί εργαζόμενοι θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν και οι ψηφιακές δεξιότητες τις οποίες θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν να βρουν νέες ευκαιρίες για καλύτερη ζωή" ( Μπορείτε να δείτε το βίντεο της τελετής εδώ: www.ecdl.org/barroso ).

Για να υποβοηθήσει την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ανάκαμψης το οποίο απαιτεί "έξυπνες επενδύσεις", που θα αποδίδουν υψηλότερη ανάπτυξη και αειφόρο ευημερία σε μακροπρόθεσμη βάση. Καλεί δε τα Κράτη Μέλη να επενδύσουν περισσότερα στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επανεκπαίδευση για να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες από τα χειρότερα της οικονομικής κρίσης.
Ως μέρος αυτού του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μία επένδυση ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να δημιουργήσει ευρυζωνικές υποδομές στις αγροτικές περιοχές. Αλλά, εκτός και αν αυτή η επένδυση συνοδεύεται από εκπαίδευση στις τεχνολογίες της πληροφορικής, η Ευρώπη αντιμετωπίζει επιπρόσθετη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος στις περιοχές όπου το επίπεδο του ψηφιακού αλφαβητισμού είναι ήδη χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την ετήσια έκθεση της υπηρεσίας Eurostat για το 2008, η οποία έχει καταδείξει ότι το 2007, 49% των πολιτών σε αραιοκατοικημένες περιοχές δεν έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.


Η συμβολή του ECDL για τη γεφύρωση του "ψηφιακού χάσματος"

Πριν από την τελετή, σε συνάντηση σχετικά με τη συμβολή του ψηφιακού αλφαβητισμού στο να καταστήσει την Ευρώπη "ηγέτιδα οικονομία βασισμένη στη γνώση", η αντιπροσωπεία του Ιδρύματος ECDL καλωσόρισε την άποψη του Προέδρου Μπαρόζο ότι η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες βοηθά την κοινωνία να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη της τεχνολογίας.
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ιδρύματος ECDL Jim Friars σημείωσε ότι το ECDL αποτελεί πραγματικό παράδειγμα ευρωπαϊκής επιτυχίας και υπενθύμισε ότι η αρχική ιδέα για την υλοποίηση του ECDL ("European Computer Driving Licence") αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 12 χρόνια.
Με την απονομή της Κάρτας Δεξιοτήτων ECDL στον Πρόεδρο, το Ίδρυμα ECDL αναγνωρίζει την εργασία και συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ενδυνάμωση των πολιτών με τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης για μια "Κοινωνία της Πληροφορίας", η οποία επιτρέπει την ψηφιακή ενσωμάτωση. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος ECDL Damien O'Sullivan σημείωσε ότι το Ίδρυμα είναι περήφανο που απονέμει την Κάρτα Δεξιοτήτων "9.000.000" στον Πρόεδρο Μπαρόζο, δίνοντας έτσι έμφαση στην επιτυχία του Ιδρύματος στην επίτευξη του ψηφιακού αλφαβητισμού στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, περίπου 40% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν ακόμα τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για χρήση του διαδικτύου. Και γι' αυτό απομένουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Ο κ. O' Sullivan υπογράμμισε τη δέσμευση του Ιδρύματος ECDL στους στόχους της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο πρόγραμμα i-2010, δεδομένου ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι κρίσιμος καταλύτης για τη δημιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση και μια οικονομία βασισμένη στη γνώση.

ΠΛΑΙΣΙΟ
O Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και το Ίδρυμα ECDL
O Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.org.cy) είναι ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας της πληροφορικής στην Κύπρο και ο εθνικός φορέας ο οποίος διευθύνει το ECDL - European Computer Driving Licence. Είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει ως στόχο την προώθηση και αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και το ECDL Κύπρου (www.ecdl.com.cy) επισημαίνουν ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες, τυχόν περικοπές στην εκπαίδευση και κατάρτιση για ψηφιακές δεξιότητες δυνατόν να παρεμποδίσουν τη δυνατότητα της Κύπρου να ανακάμψει πλήρως από την οικονομική κρίση. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής καλεί την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να αυξήσει και να επιταχύνει τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού οι τρέχουσες συνθήκες παρουσιάζουν την ευκαιρία για την Κύπρο να αναδυθεί στο τέλος της κρίσης ως πιο δυναμική και πιο ανταγωνιστική οικονομία. Επιπλέον, το Ίδρυμα ECDL Κύπρου καλεί την Κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να εργαστούν συλλογικά για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να παραμείνουν επικεντρωμένοι στους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το ΄Ιδρυμα ECDL είναι ο παγκόσμιος φορέας του κορυφαίου σε όλο τον κόσμο προγράμματος πιστοποίησης δεξιοτήτων υπολογιστών ECDL και ICDL και αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην ενίσχυση του επιπέδου των δεξιοτήτων υπολογιστών στην κοινωνία και στην παροχή πρόσβασης σε όλους στην κοινωνία της γνώσης. Με παρουσία σε 148 χώρες, 17.000 εξεταστικά κέντρα και 9 εκατομμύρια υποψηφίους να συμμετέχουν σε μια σειρά προγραμμάτων, το ECDL αποτελεί το σημείο αναφοράς και το παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης στην πιστοποίηση δεξιοτήτων για τους τελικούς χρήστες.
H Κάρτα Δεξιοτήτων ECDL αποτελεί το πρώτο βήμα για την απόκτηση τού διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ECDL / ICDL. Δεικνύει την εγγραφή του υποψηφίου στο πρόγραμμα ECDL και χρησιμοποιείται για την καταχώρηση της προόδου του στις διάφορες ενότητες οι οποίες αποτελούν το πρόγραμμα. Η επιτυχής συμπλήρωση της Κάρτας Δεξιοτήτων οδηγεί στην απονομή του πιστοποιητικού ECDL.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | http://tringides.blogspot.com | www.cyprus-tube.com

Επιμέλεια: Ορέστης Τριγγίδης

Κωδικός άρθρου: 856030

ΠΟΛΙΤΗΣ - 01/03/2009, Σελίδα: 101