Report Button

Κόμβος Ενημέρωσης

Νέα

Και στο διαδίκτυο οι δράσεις

Προωθείται ο στόχος για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης Ε/Κ και Τ/Κ

Οι προτεινόμενες δράσεις για προώθηση του στόχου της σχολικής χρονιάς περιέχονται σε έγγραφο το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας. Στόχος είναι να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις ρυθμίσεις που προωθούνται

Άργησε μεν, αλλά στάλθηκε τελικά στα σχολεία η εγκύκλιος με τις δράσεις που μπορούν να αναληφθούν για προώθηση του στόχου της σχολικής χρονιάς για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης Ε/Κ και Τ/Κ. Σχετικό έγγραφο αναρτήθηκε μάλιστα και στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας, ώστε να μπορούν, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι, να ενημερωθούν για τις ρυθμίσεις που προωθούνται.
Στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες δράσεις ετοιμάστηκαν από Επιτροπή που έχει συσταθεί για χειρισμό του στόχου και τονίζεται ότι οι εισηγήσεις απευθύνονται προς τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, καθώς «η επιτυχία του στόχου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις ενέργειες που θα κάνουν τα ίδια τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και από την ενεργητική συνεργασία και εποικοδομητική εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων». Υπογραμμίζεται γιΆ αυτό ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή, τόσο των γονέων, όσο και των μαθητών σε όσες δραστηριότητες αποφασίσει η σχολική μονάδα να προτάξει. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας περιλήφθηκε και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς Μέσης, Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ποικιλία δραστηριοτήτων
Οι κατευθύνσεις δράσεων που προτείνει η Επιτροπή για προώθηση του στόχου της χρονιάς κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες και αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου, τη δημιουργία έργων υποδομής και την ετοιμασία υλικού που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες εκτός σχολείου, ξεκαθαρίζεται ότι εκδηλώσεις που πιθανόν να περιλαμβάνουν μετακινήσεις μαθητών ή καθηγητών ή συμμετοχή Τ/Κ εκπαιδευτικών ή μαθητών, πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ υπογραμμίζεται ότι «τα σχολεία μας δεν θα εμπλακούν σε οποιαδήποτε μεταφορά μαθητών ή εκπαιδευτικών στα κατεχόμενα σε εργάσιμο ή μη εργάσιμο χρόνο». Προτείνεται επίσης η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους που αποτελούν ή αποτελούσαν ζωντανά παραδείγματα ειρηνικής συμβίωσης και κοινής δράσης Ε/Κ και Τ/Κ, δηλαδή σε μεικτά χωριά στις ελεύθερες περιοχές (π.χ. Ποταμιά) ή συνοικίες (Μούτταλλος), η δημιουργία μεικτών συγκροτημάτων, η διοργάνωση μαθητικών συνεδρίων στο Λήδρα Πάλας.
Για τις εντός σχολείου δραστηριότητες προτείνεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ομίλων δραστηριοτήτων, η διοργάνωση σχολικών ημερίδων και συνεδρίων με θέματα που οικοδομούν κουλτούρα κοινής συνύπαρξης στο νησί, η διεξαγωγή διαγωνισμών σε γνωστικά αντικείμενα για μαθητές με θεματολογία που να προωθεί την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αλλά και η εκπόνηση ομαδικών εργασιών μαθητών (project) με θεματολογία σχετική με το στόχο.

Δημιουργία αρχείου
Στην κατηγορία «έργα υποδομής» αναφέρεται ότι η Επιτροπή προώθησης του στόχου μαζί με υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας θα εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με μη κυβερνητικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΚΑΤΕ) για έργα τα οποία θα έχουν διαχρονικό χαρακτήρα. Τέτοια έργα μπορεί να είναι:
Δημιουργία μόνιμου αρχείου πολιτιστικού υλικού που να αφορά τη θεματολογία του στόχου, στο οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές
Δημιουργία ημερολογίου που θα περιλαμβάνει κοινά έργα και από τις δύο κοινότητες
Δημιουργία ιστοσελίδας που θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές δραστηριότητες που γίνονται στα σχολεία
Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου διδακτικού υλικού ανά αντικείμενο που θα προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς

Έτοιμο υλικό
Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας, επισημαίνεται ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς, ότι είναι διαβαθμισμένο και αφορά σε γνωστικά αντικείμενα της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται επίσης ότι το υλικό που απευθύνεται στους δασκάλους έχει επιλεχθεί από εγκριμένα βιβλία που βρίσκονται ήδη στις βιβλιοθήκες των σχολείων, ενώ το υλικό που απευθύνεται στους καθηγητές αφορά αποκλειστικά τα φιλολογικά μαθήματα. Στον κατάλογο του Υπ. Παιδείας περιλαμβάνονται μυθιστορήματα-νουβέλες του Νίκου Πενταρά, της Ήρας Γενακρίτου, της Μαρίας Θεοδοσιάδου και Αγνής Χαραλάμπους, και ποιήματα της Αγγελικής Μιχαήλ Αγιομαμίτη, του Κύπρου Τόκα, του Κώστα Κλεάνθους, της Nese Yasin και Emine Adali.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΙΑ

Κωδικός άρθρου: 849952

ΠΟΛΙΤΗΣ - 29/01/2009, Σελίδα: 19