Report Button

Κόμβος Ενημέρωσης

Νέα

Μοναδική ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με το πώς να προστατεύετε τα παιδιά από διαδικτυακούς κινδύνους:

Δελτίο τύπου 07/02/2012

Από το EU Kids Online III, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE)

Μοναδική ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με το πώς να προστατεύετε τα παιδιά από διαδικτυακούς κινδύνους:

Ενεργός συμμετοχή και όχι περιορισμός - προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους

Οι γονείς θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους, να μιλούν μαζί τους για το διαδίκτυο και περιστασιακά να είναι κοντά στα παιδία όταν αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ο περιορισμός της χρήσης του διαδικτύου στα παιδιά επιδρά θετικά στη μείωση του κίνδυνου στο να πάθει κακό το παιδί, ταυτόχρονα όμως μειώνει τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της νέας έκθεσης του EU Kids Online, πρόγραμμα που συντονίζεται κάτω από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

 

Δημοσίευση για τη μέρα του Ασφαλές Διαδικτύου (Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου): η έκθεση δείχνει ποια είναι η στρατηγική που χρησιμοποιείται από τους γονείς για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στη χρήση του διαδικτύου. Δείχνει ποιες στρατηγικές μειώνουν τους διαδικτυακούς κινδύνους και εμπειρίες από παιδιά που έπαθαν κακό. Η έρευνα είναι βασισμένη σε 25,000 συνεντεύξεις παιδιών και γονέων από 25 Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Ενεργοί γονείς = ασφαλή και συνειδητοποιημένα παιδιά

 

Η ενεργή γονική παρέμβαση, για παράδειγμα παιδί και γονέας πρέπει να κάνουν κοινές διαδικτυακές δραστηριότητες ή ο γονέας να ενθαρρύνει το παιδί του να μαθαίνει πράγματα από μόνο του, παραμένοντας όμως διαθέσιμος σε περίπτωση ανάγκης, μειώνουν την πιθανότητα έκθεσης των παιδιών σε διαδικτυακούς κινδύνους για όλες τις ηλικίες. Φαίνεται επίσης ότι μειώνει τις εμπειρίες των επιβλαβών συνεπειών (όπως το να ενοχληθεί ή αναστατωθεί το παιδί όταν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο) μεταξύ 9 έως 12 ετών, χωρίς σε καμία περίπτωση να σημαίνει τον περιορισμό των ευκαιριών τους όταν είναι συνδεδεμένα.

 

Αντιθέτως , η περιοριστική γονική παρέμβαση - όπως είναι η απαγόρευση των παιδιών να επισκέπτονται ορισμένες ιστοσελίδες ή να μην επιτρέπουν στα παιδιά να ανεβάζουν φωτογραφίες - φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση της πιθανότητας να ενοχληθεί ή να αναστατωθεί το παιδί οποιαδήποτε ηλικίας όταν βρίσκεται συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Όμως η στρατηγική αυτή περιορίζει τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και συνολικά μειώνει τις διαδικτυακές ευκαιρίες όπως είναι η μάθηση, η επικοινωνία, η συμμετοχή και η διασκέδαση.

 

Το 89% των ερωτηθέντων γονέων δηλώνουν ότι επιβάλουν κανόνες σχετικά με το αν το παιδί τους πρέπει η όχι να δίνει προσωπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο, το 59% δηλώνουν ότι είναι διαθέσιμοι όταν το παιδί τους είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και το 82% μιλούν στα παιδιά τους για το Διαδίκτυο. Περίπου ένας στους δέκα γονείς συμμετέχει σε πολύ λίγες από τις στρατηγικές από τις οποίες ερωτήθηκε.

 

Η καθηγήτρια Sonia Livingstone, κύρια συντονίστρια του προγράμματος EU Kids Online δήλωσε:

 

«Οι γονείς που μιλούν στο παιδί τους για το διαδίκτυο και το ενθαρρύνουν να το εξερευνήσει μόνος του, αλλά επίσης βρίσκονται κοντά του σε περίπτωση ανάγκης και συζητούν μαζί του για το τι κάνει αυτό όταν βρίσκεται συνδεδεμένο στο διαδίκτυο είναι τρόποι που μπορούν να μειώσουν τους διαδικτυακούς κινδύνους χωρίς να μειώσουν τις ευκαιρίες του παιδιού. Γενικά τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια θετική εικόνα στην οποία τα παιδιά δέχονται με ευχαρίστηση το ενδιαφέρον των γονιών τους και οι γονείς εκφράζουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες των παιδιών τους.»

 

 

«Αλλά υπάρχουν μερικοί γονείς που δεν κάνουν αρκετά πράγματα, ακόμα και για τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν μερικά παιδιά που θα ήθελαν οι γονείς τους να τους δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον.                                                                          Θα πρέπει λοιπόν να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα να βρούν τους ενημερωμένους γονείς και να αυξήσουν τα μηνύματά και τις πηγές προς αυτούς που δεν είναι ενημερωμένοι».

 

Διαφορετικοί τύποι γονιών σε όλη την Ευρώπη

 

Η Έκθεση του συγγραφέα Andrea Duerager επισημαίνει ότι:

 

«Σε όλη την Ευρώπη, οι χώρες ποικίλλουν ως προς τις γονικές προτιμήσεις, αναφορικά με τον περιορισμό ή την πιο ενεργό χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους. Στην Τουρκία και την Αυστρία, για παράδειγμα, οι γονείς ευνοούν μια πιο περιοριστική προσέγγιση, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες επιτρέπουν μια πιο ενεργή χρήση».

 

Άλλα Συμπεράσματα:

 

- Μόνο το 15% των γονέων δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει την προσέγγισή τους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και αυτό γιατί κάτι αναστάτωσε το παιδί την ώρα που ήταν στο διαδίκτυο, παρόλο που το ένα τέταρτο, 23% έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν αρκετά, και το 5% έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν πολύ, στο ότι το παιδί θα αντιμετωπίσει προβλήματα στους επόμενους έξι μήνες ενώ θα είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

 

- Ενώ τα τρία τέταρτα των γονέων που ρωτήθηκαν χρησιμοποιούν το λογισμικό για την πρόληψη της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και των ιών, ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο χρησιμοποιεί τα φίλτρα ασφάλειας.

 

- Αντίθετα στην ίδια έρευνα οι γονείς δήλωσαν ότι γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα για το τι κάνουν τα παιδιά τους όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο, ενώ τα δύο τρίτα των παιδιών, 32%, λένε ότι οι γονείς τους γνωρίζουν πολύ ή το 36% αρκετά για αυτό που κάνουν κατά τη διάρκεια που βρίσκονται στο διαδίκτυο.

 

- Τα παιδιά γενικά έχουν θετική προσέγγιση σχετικά με τις δράσεις των γονιών τους. Τα δύο τρίτα λένε ότι η παρέμβαση των γονιών είναι χρήσιμη (27% «πολύ», το 43% «λίγο»). Ένα μικρό ποσοστό των παιδιών που ρωτήθηκαν δηλώνουν ότι θέλουν τους γονείς τους να αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο (5% «πολύ», το 10% «λίγο»).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης: «Πώς μπορούν οι γονείς να υποστηρίξουν την ασφάλεια των παιδιών τους σχετικά με το διαδίκτυο» από την Andrea Duerager και την Sonia Livingstone, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του προγράμματος EU Kids Online, στο www.eukidsonline.net

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δρ. Sonia Livingstone στο 020 7955 7710, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ukΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 0207 955 7060 ή στο www.eukidsonline.net

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και την έρευνα:

 

Το EU Kids Online είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων παιδιών και γονέων της Ευρώπης, με εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου και την ασφαλέστερη χρήση του, καθώς επίσης και τις νέες διαδικτυακές τεχνολογίες. Ως εκ τούτου να ενημερώσει την προώθηση ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Το έργο χρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα Safer Internet (SI-2010-TN-4201001).

 

Η έρευνα EU Kids Online διεξήχθη από πόρτα σε πόρτα, σε 25,000 άτομα, ηλικίας 9-16 χρονών, χρήστες του διαδικτύου και τους γονείς τους, σε 25 χώρες, χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο δείγμα και τη μέθοδο της αυτό-συμπλήρωσης για τις ευαίσθητες ερωτήσεις.

 

Οι χώρες που έγινε η έρευνα είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικές ομάδες από Κροατία, Ισλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρωσία, Σλοβακία και Ελβετία.

 

Για περισσότερα συμπεράσματα βλ. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, Α., και Olafsson, Κ. (2011). Κίνδυνοι και ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Η προοπτική των παιδιών στην Ευρώπη. Την έκθεση του LSE του Λονδίνου: EU Kids Online, άλλες εκθέσεις και λεπτομέρειες της έρευνας μπορείτε να βρείτε στο www.eukidsonline.net.

 

Μέρα Ασφαλές Διαδικτύου διοργανώνεται από την Insafe κάθε χρόνο με σκοπό την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των διαδικτυακών τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Το θέμα του προγράμματος της Μέρας Ασφαλούς Διαδικτύου για το έτος 2012 είναι: "Σύνδεση γενεών και εκπαίδευση τους», ενθαρρύνοντας τους χρήστες, μικρούς και μεγάλους να: «Ανακαλύψουν τον ψηφιακό κόσμο μαζί ... με ασφάλεια!». Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.saferinternetday.org

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Insafe και η INHOPE συνεργάζονται για να προσφέρουν ένα ασφαλές Διαδίκτυο, για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου και των κινητών συσκευών από τα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειές τους, και εργάζονται για να εντοπίσουν και να εξαλείψουν το παράνομο περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Επισκεφτείτε την Insafe και την INHOPE για να μάθετε περισσότερα στο http://www.saferinternet.eu. Εδώ θα βρείτε τις συνδέσεις με τις ασφαλέστερες υπηρεσίες, με βάση τη χώρα, μαζί με ειδήσεις και εκδηλώσεις, καθώς και συχνές ερωτήσεις για θέματα ασφαλούς διαδικτύου.

 

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε την Insafe ή INHOPE στα εξής:

Insafe: http://www.saferinternet.org
INHOPE: http://www.inhope.org


 Τέλος

 Σημειώσεις προς τους συντάκτες

1. Tο πρόγραμμα Cyberethics, το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου μετρά 6 χρόνια εργασίας στην Κύπρο και σκοπός του είναι η ενημέρωση γονιών, εκπαιδευτικών, παιδιών και του ευρύτερου κοινού για θετική και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Σκοπεύει να αντιμετωπίσει καυστικά θέματα όπως παιδική πορνογραφία, ρατσισμός, ξενοφοβία, βία, ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων και γενικώς εγκλήματα που γίνονται μέσα από το διαδίκτυο και της κινητής τηλεφωνίας. Επίσης έχει σαν στόχο να ενημερωθούν και να εμπλακούν στην εκστρατεία βασικά άτομα από κυβερνητικούς οργανισμούς και πολιτικές υπηρεσίες για να εξαλείψει όλες τις εγκληματικές πράξεις που γίνονται στο διαδίκτυο.  Το πρόγραμμα Cyberethics αποτελεί συνεργασία μεταξύ Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης & Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI), CYTA, Κυπριακό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Olive Branch Foundation και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την Προστασία και Ευημερία του Παιδιού.

Η ιστοσελίδα του Cyberethics είναι: http://www.cyberethics.info

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας EU kids online για την Κύπρο παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Έλενα Αριστοδήμου – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – Cyberethics επικοινωνήστε με την κα. Ιλιάδα Σπύρου (iliada@cnti.org.cy).